هپاتیت e
هپاتیت E از چه طریقی منتقل می شود؟
2018-12-11
عوارض استامینوفن چیست
عوارض استامینوفن چیست؟
2018-12-25
تاثیر سمی دارو روی کبد

تاثیر سمی دارو روی کبد

مصرف بیش از حد استامینوفن

درمان مصرف بیش از حد استامینوفن عبارتند از شستشوی معده، اقدامات حمایتی، و تجویز خوراکی ذغال فعال شده، یا کلستیرامین جهت پیشگیری از حذب داروی باقی مانده، چنین به نظر می رسد که اگر این عوامل بیش از 20 دقیقه پس از خورد استامینوفن تجویز شوند، هیچ کدام موثر نخواهند بود.

در صورت استفاده از آن ها لاواژ معده باید بیش از آنکه سایر داروها به صورت خوراکی تجویز شوند، انجام گردد. شانس سمیت کبدی امکان پذیر، احتمالی و خطر بالا را می توان از منحنی نوموگرام، که به راحنی در بخش فوریت ها در دسترس می باشد، به دست اورد.

این منحنی سطح پلاسمایی استامینوفن را 8 ساعت پس از مصرف دارو نشان می دهد. در بیمارانی که سطح خونی بالایی از استامینوفن دارند، به نظر می رسد که تجویز ترکیبات سولفدریل مثلا سیستئامین، سیستئین، یا Nـ استیل سیستئیل شدت نکروز کبدی را کاهش می دهد. این عوامل ظاهرا از طریق فراهم نمودن مخزنی از گرو های سولفدریل جهت اتصال به متابولیت های سمی مربوطه یا از طریق تحریک ساخت و جایگزینی گلوتاتیون کبدی عمل می کنند. درمان باید ظرف مدت 8 ساعت از خوردن دارو اغاز گردد. اما حتی اگر 24 تا 36 ساعت پس از مصرف بیش از حد نیز تجویز گردد، ممکن است موثر باشد. ارزش تجویز دیرهنگام ترکیبات سولفدریل نامشخص است.

تغییر ریخت شناسی عمده رده دارویی مثال
کلستاز استروئید آنابولیک متیل تستوسترون
آنتی بیوتیک اریترومایسین استولات، نیتروفورانتوئین، ریفامپین، آموکسی سیلین، کلاوولینیک، اسید، اکساسیلین
ضد تشنج کاربامازین
ضد افسردگی دولوکستین، میرتازاپین، ضد افسردگی های سه حلقه ای
ضد التهاب سولینداک
ضد پلاکت کلوپیدوگرل
ضد فشار خون ایربسارتان، فوزینوپریل
ضد تیروئید متی مازول
مسدود کننده کانال کلسیم نیفدیپین، وراپامیل
سرکوبگر ایمنی سیکلوسپورین
پایین آورنده چربی خون ازتمیب
درمان سرطان استروئیدهای آنابولیک، بوسولفان، تاموکسیفن، ایرینوتکان، سیتارابین
ضد بارداری خوراکی نوراتینودرل همراه با مسترانول
خوراکی پایین آورنده قندخون کلرپروپامید
آرامبخش کلرپرومازین

مصرف معمول Nـ استیل سیستئین، بروز سمیت کبدی است. Nـ استیل سیستئین را زمانی که به طور خوراکی داده می شود، رقیق ممی کنند ، تا یک محلول 5 درصد به دست آید.

تغییر ریخت شناسی عمده رده دارویی مثال
کبد چرب ضد آریتمی آمیودارون
آنتی بیوتیک تتراسایکلین (مقادیربالا، وریدی)
ضد تشنج اسیدوالپوریک
ضد ویروس دی دزوکسی نوکلئوزیدها مثلا زیدوودین، مهارکننده های پروتئاز مثلا ایندیناویر و ریتوناویر
ضد سرطان آسپاراژیناز، متوترکسات

یک دو بارگیری معادل 140 میلی گرم داده می شود، به دنبال آن 70 میلی گرم هر 4 ساعت 15 الی 20 دوز تجویز می شود.

تغییر ریخت شناسی عمده رده دارویی مثال
هپاتیت بیهوش کننده هالوتان
ضد آندروژن فلوتامید
آنتی بیوتیک ایزونیازید، ریفامپین، نیتروفورانتوئین، تیلترومایسین، مینوسایکلین، پیرازینامید، تروافلوکسازین
ضد تشنج فنی توئین، کاربامازین، والپروئیک اسید، فنوباریتال
ضد افسردگی ایپرونیازید، آمی تریپتیلین، ایمی پرامین، تزازودون، ونلافاکسین، فلوکستین، پاروکستین، دولوکستین، سرترالین، نارودون، بوپروپیون
ضد قارچ کتوکونازول، فلوکونازول، ایتراکونازول
ضد التهاب ایبوپروفن، ایندومتاسین، دیکلوفناک، سولینداک، برومفناک
پایین آورنده فشار خون متیل دوپا، کاپتوپریل، انالاپریل، لیزینوپریل، لوزارتان
آنتی سایکوتیک ریسپریدون
ضد ویروس زیدوودین، دیزانوزین، استاوودین، نویراپین، ریتوناویر، ایندیناویر
مسدودکننده کانال کلسیم نیفدیپین، وراپامیل، دیلتیازم
مهارکننده کولین استراز تاکرین
دیورتیک کلروتیازید
ملین اکسی فنیزاتین 3 و 4
مهارگرهای بازجذب نوراپی نفرین اتاموکستین
داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون تروگلیتازون، آکاریوز

هنگامی که با بیماری مشکوک به سمیت کبدی ناشی از استامینوفن مواجه می شوید، باید با یک مرکز کنترل سمیت محلی ارتباط برقرار کنید.

تاثیر سمی دارو روی کبد

زمانی که سطح پلاسمایی استامینوفن بالا باشد، خطر بروز آسیب کبدی در آن دیده می شود، که پایین است. می توان درمان را قطع کرد.

تغییر ریخت شناسی عمده رده دارویی مثال
هپاتیت/کلستازی مختلط آنتی بیوتیک آموکسی سیلین، کلاوولانیک اسید، تری میتوپریم، سولفامتوکسازول
آنتی باکتریال کلیندامایسین
ضد قارچ تریبنافین
آنتی هیستامین سیپروهپتادین
سرکوبگر ایمنی آزاتیوپرین
پایین آورنده چربی خون اسیدنیکوتینیک، لوواستاتین، ازتیمیب
سمی یا نکروز ضد درد استامینوفن
هیدروکربن تتراکلریدکربن
فلز فسفر زرد
قارچ آمانیتا فالوئیدس
حلال دی متیل فرمامید
گرانولوم ضد آریتمی کینیدین، دیلتیازم
آنتی بیوتیک سولفونامیدها
ضد تشنج کاربامازین
ضد التهاب فنیل بوتازون
مهارکننده گزانتین اکسیداز آلوپورینول

اگر نشانه های نارسایی کبد مثل زردی پیشرونده، اختلال انعقادی، گیجی، به رغم مصرف Nـ استیل سیستئین برای هپاتوتوکسیسینه استامینوفن پدیدار شود، پیوند کبد ممکن است تنها راه حل ممکن باشد.

داده های ابتدایی حاکی از آن می باشند که سطح اولیه لاکتات خون سرخرگی در بیماران مبتلا به نارسایی حاد کبدی، ممکن است به افتراق کسانی که به احتمال زیاد نیاز به پیوند کبدی دارند، از آن ها که بدون پیوند کبد زنده می مانند، کمک کند.