تاثیر سمی دارو روی کبد
چه داروهایی باعث سمی شدن کبد می شوند؟
2018-12-18
سمیت کبدی هالوتان
سمیت کبدی هالوتان به گفته متخصص کبد چرب
2019-01-01
عوارض استامینوفن چیست

عوارض استامینوفن چیست

مصرف بیش از حد استامینوفن چه عوارضی دارد؟

درمان مصرف بیش از حد مصرف استامینوفن عبارت است از شستشوی معده، اقدامات حیاتی، و تجویز خوراکی ذغال فعال شده یا کلستیرامین جهت پیشگیری از جذب داروی باقی مانده.

متخصص کبد چرب اشاره می کند که چنین به نظر می رسد اگر این عوامل بیش از 30 دقیقه پس از مصرف استامینوفن تجویز شوند، هیچ کدام موثر نخواهند بود.

در صورت استفاده از آن ها، لاواژ معده باید پیش از آن که سایر داروها به طور خوراکی تجویز شوند، انجام گردد. شانس سمیت کبدی امکانپذیر، احتمالی و با خطر بالا را می توان از منحنی نوموگرام که به راحتی در بخش فوریت ها در دسترس باشد به دست آورد.

متخصص کبد چرب در ادامه بیان می کند که این منحنی سطح پلاسمایی استامینوفن را 8 ساعت پس از مصرف دارو نشان می دهد.

در بیمارانی که سطح خونی بالایی از استامینوفن را دارند، به نظر می رسد تجویز ترکیبات سولفیدریل شدت نکروز کبدی را کاهش می دهد.

این عوامل ظاهرا از طریق فراهم نمودن مخزنی از گروه های سولفیدریل جهت اتصال به متابولیت های سمی مربوطه یا از طریق تحریک ساخت و جایگزینی گلوتاتیون کبدی عمل می کنند. درمان باید ظرف مدت 8 ساعت از خوردن دارو آغاز گردد.

اما در صورتی که حتی 24 تا 36 ساعت پس از مصرف بیش از حد نیز تجویز گردد، ممکن است موثر باشد.

ارزش تجویز دیرهنگام تر ترکیبات سولفیدریل نامشخص است.

مصرف معمول N-استیل سیستئین، بروز سمیت کبدی کشنده استامینوفن را به طور چشمگیری کاهش داده است.

N-استیل سیستئین را هنگامی ک به طور خوراکی داده می شود، رقیق می کنند تا یک محلول 5درصد به دست آید.

یک دوز بارگیری معادل 140میلی گرم داده می شود، به دنبال آن 70میلی گرم هر 4 ساعت تا 15 الی 20 روز تجویز می گردد.

عوارض استامینوفن

متخصص کبد چرب در صورت مشکوک به نظر رسیدن سمیت کبدی ناشی از استامینوفن، شما را به یک مرکز کنترل مسمویت محلی ارتباط برقرار کنید.

هنگامی که سطح پلاسمایی استامینوفن نشان دهد که خطر بروز آسیب کبدی پایین است، می توان درمان قطع کرد.

اگر نشان های نارسایی کبد، مثل زردی پیشرونده، اختلال انعقادی، گیجی به رغم مصرف N-استیل سیستئین برای برای هپاتوتوکسیسیته استامینوفن پدیدار شود، پیوند کبد ممکن است تنها راه حل ممکن باشد.

داده های مقدماتی حاکی از آن هستند که سطوح اولیه لاکتات خون سرخرگی در بیماران مبتلا به نارسایی حاد کبدی، ممکن است به افتراق کسانی که به احتمال زیاد نیاز به پیوند کبدی خواهند داشت، سطح لاکتات بالای 3.5 میل از آن کمه بدون پیوند کبد زنده می مانند، کمک کند.