تشخیص و آسیب شناسی کبد چرب
آسیب های کبدی چگونه تشخیص داده می شوند؟
2018-11-06
هپاتیت B
هپتایت B چیست؟
2018-11-20
هپاتیت A چیست

هپاتیت A چیست

هپاتیت A چطور منتقل می شود؟

این عامل تقریبا فقط از راه مدفوعی ـ دهانی منتقل می شود. بهداشت فردی بد و ازدحام بیش از حد جمعیت، گسترش شخص به شخص HAV را افزایش می دهند، و دنبال کردن رد همه گیری های بزرگ و نیز موارد تک گیر، آب، غذا، شیر، توت فرنگی و تمشک جنگلی منجمد، پیازهای سبز وارداتی از مکزیکو و صدف های آلوده را به عنوان منشا نشان داده است. گسترش درون خانواده ای و در درون موسسات نگهداری (آسایشگاه ها) نیز شایع است.

مشاهدات اییدمیولوژیک اولیه حاکی از آن بودند که هپاتیت A گرایش به رخ ددان در اواخر پاییز و اوایل زمستان دارد. در مناطق معتدل، همچنان که هر 5 تا 20 سال یک بار بخش های جدیدی از جمعیت غیر ایمن پدیدار می شوند، امواج همه گیر به ثبت می رسند. اما در کشورهای توسعه یافته، میزان بروز هپاتیت A رو به کاهش می باشد. معمولا هم ابتلا به این ویروس، در نتیجه عفونت غیر همه گیر، ناآشکار و تحت بالینی خوردن آب یا غذای آلوده یا وارداتی از مناطق اندمیک یا آلودگی مرتبط با مخازن محیطی است.

هپاتیت A در چه جاهایی بیشتر امکان انتقال دارد؟

هپاتیت A چیست

میزان شیوع آنتی HAV هم نشانی برای عفونت قبلی HAV است، و به عنوان تابعی برای سن رو به افزایش جمعیت و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی رو به افول، افزایش می یابد. در کشورهای رو به توسعه هم، تماس، عفونت،  ومصونیت متعاقب آن در دوران کودکی تقریبا همگانی می باشد. هپاتیت A معمولا در بزرگسالان نشانه دارتر است؛ بنابراین، به طور متناقضی، همچنان که فراوانی عفونت HAV کاهش می یابد، احتمال بروز ناخوشی های آشکار از نظر بالینی، و حتی شدید، در جمعیت بزرگسالان آسیب پذیر افزایش می یابد. معمولا جاهایی که عفونت HAV شناخته شده تر هستند، عبارتند از : مهدکودک ها، واحدهای مراقبت های ویژه نوزادی، مردان همجنس گرای بی بند و بار، مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی.

درست است که ویروس هپاتیت A به ندرت از طریق خون منتقل می شود، اما چندین همه گیری در در دریافت کنندگان عوامل انعقادی تلغیظ شده، شناسایی شده اند.