دکتر ندا رشتچیانمتخصص داخلی ، گوارش و کبد
آندوسکوپی فوقانی و تحتانی
عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد

درباره پزشک :

   دكتر ندا رشتچيان در سال ٦٦ در رشته ى پزشكى پذيرفته شده و در سال ٧٣ مدرک پزشک عمومى خود را کسب نموده اند ، ایشان پس از گذراندن ٢ سال طرح عمومى ، در سال ١٣٧٦در رشته ى تخصصى داخلى در دانشگاه شهيد بهشتى پذيرفته شده و بعد از اتمام دوره ى تخصصى در سال ١٣٨٠ از دانشگاه شهيد بهشتى فارغ التحصيل شده است .

  دکتر ندا رشتچیان دوره ى تخصصى داخلى خود را در بيمارستان هاى شهداى تجريش ( بخش گوارش ، كبد ، اندوسكوپى و كولون سكوپى به مدت يک سال ) ، بيمارستان مسيح دانشورى ( بخش ريه استم ، برونشيت مزمن ، عفونت ريه و اسپيرومترى به مدت يک سال ) و بيمارستان طالقانى ( بخش نارسايى و عفونت  كليه ، فشارخون ، غدد ، ديابت و تيروييد به مدت ١٨ماه ) و بخش خون در بيمارستان شهداى تجريش به مدت ٦ماه گذرانده اند . دوره ى آموزشى دياليز را در بخش كليه و دياليز بيمارستان لباف نژاد گذرانده و ١٧سال سابقه ى مسىوليت بخش دياليز را دارند .دوره آموزشى تست عملكرد ريوى ( اسپيرومترى ) را در بيمارستان مسيح دانشورى گذرانده و خدمات اسپيرومترى بدون اسپرى در مطب ارائه مى دهند .

  ایشان بعد از سال ٨٠ كه در رشته ى تخصصى داخلى فارغ التحصيل شده اند تاكنون به مدت ١٧سال در بيمارستان هاى شلوغ دانشگاه ايران استخدام  و مشغول به كار طبابت و اندوسكوپى و كولونسكوپى و ريه  هستند .

دکتر ندا رشتچیان عضو انجمن فوق تخصصين گوارش و كبد و عضو انجمن متخصصين داخلى مى باشند