داروهای آریتمی قلب
برای آریتمی قلبی چه دارویی توصیه می شود؟
2019-01-29
چه داروهایی منجر به زردی می شوند؟
2019-02-19
عوارض اریترومایسین

عوارض اریترومایسین

اریترومایسین چه عوارضی برای کبد دارد؟

مهمترین اثر نامطلوب مرتبط با اریترومایسین که در اطفال نسبت به بزرگسالان شایع تر می باشد، واکنش کلستازی است که خیلی هم شایع نیست.

هرچند اثر این واکنش ها به اریترومایسین استولات ربط داده شده اند، اما سایر اریترومایسین ها نیز ممکن است مسئول باشند.

این واکنش معمولا در خلال 2 تا 3 هفته نخست درمان شروع می شود و شامل تهوع، استفراغ، تب، درد شکمی در ربع فوقانی راست، زری، لکوسیتوز و افزایش متوسط سطح آمینوترانسفراز ها و آلکالن فسفاتاز می باشد.

تابلوی بالینی آن ممکن است مشابه کله سیستیت حاد یا کلانژیت حاد باکتریال باشد.

نمونه برداری کبدی توسط متخصص کبد چرب و درجات متغیری ازکلستاز، التهاب نواحی باب متشکل از لنفوسیت ها، لکوسیت های با هسته چند شکل، و اثوزینوفیل ها و کانون های پراکنده ای از نکروز هپاتوسیت را برملا می سازد.

علائم و یافته های آزمایشگاهی معمولا ظرف چند روز پس از قطع دارو برطرف می شوند و در پیگیری، شواهد بیماری مزمن کبدی یافت نشده اند. مکانیسم دقیق آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

عوارض کبدی داروهای خوراکی مثل داروهای ضد بارداری :

تجویز ترکیبات خوراکی ضد بارداری که متشکل از استروئیدهای استروژنی و پروژسترونی می باشند، منجر به بروز کلستاز درون کبدی همراه با خارش و زردی به گفته متخصص کبد چرب، در تعداد کمی از بیماران، هفته ها تا ماه ها پس از مصرف این دارو ها، می گردد.

به نظر می رسد مبتلایان به زردی ایدیوپاتیک راجعه آبستنی، خارش شدید آبستنی، یا سابقه خانوادگی این اختلالات، فوق العاده آسیب پذیر باشند.

بررسی های آزمایشگاهی، به استثنای آزمون های بیوشیمیایی کبدی، طبیعی می باشند، و تظاهرات برون کبدی افزایش حساسیت وجود ندارند.

عوارض اریترومایسین

نمونه برداری کبدی، وجود کلستاز همراه با توپی های صفراوی در کانالیکول های گشادشده و رنگ پذیری چشمگیر سلول های کبدی با بیلیروبین را آشکار می سازد.

برخلاف کلستاز ناشی از کلرپرومازین، التهاب نواحی باب وجود ندارد.

این ضایعه با قطع داروی مربوطه برگشت پذیر است.

این دو ترکیب استروئیدی ظاهرا به طور سینرژیک بر کارکرد کبد اثر می گذارند.

هر چند ممکن است عمدتا استروژن مسئول باشد. داروهای خوراکی ضد بارداری در بیمارانی که دارای سابقه زردی راجعه آبستنی می باشند، منع استعمال دارند.

نئوپلاسم های کبدی عمدتا خوش خیم، ولی به ندرت بدخیم، انسداد سیاهرگ کبدی، و گشادشدگی سینوزئیدهای محیطی نیز با داروهای خوراکی ضد بارداری مرتبط دانسته شده اند.

هیپرپلازی ندولی کانونی کبد در مصرف کنندگان ضد بارداری های خوراکی شایع تر نیست.